Hem

Knappsmåla Gård

Knappsmåla Gård – en liten gård med en stor tanke


Tänk om, tänk om vi i vårt individualistiska, framgångstörstande och storskaliga samhälle skulle göra tvärtom. Tänk om vi skulle skapa något litet, litet med stor tanke. Vår lilla gård på 1,6 ha skulle den kunna navet till både vår familj och fler därtill?  Vi vill vara den lilla gården där grönsaker växer i jorden, djur lever i harmoni och människor växer på insidan. Tanken är att vi genom att alltid sätta naturen och människan i främsta rum kommer skapa något fantastiskt. Varje beslut vill vi ska grunda sig i att göra världen lite bättre, öka den biologiska mångfalden, öka människor och djurs välbefinnande. När vi en dag lämnar över denna plats så är det med en större artrikedom, större kolinlagning i jorden och med många hjärtan som slår för dessa frågor.


Vår tanke – en bättre värld!

Knappsmåla Gård

Knappsmåla 109 38290 Örsjö

Telfon:0703702625

Följ oss på våra sociala kanaler: